GUIDO PAUMEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
06-51852937
guido@guidopaumen.com

Welkom!   

Ik ben in 1988 afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit in Wageningen. Gedurende de eerste zeven jaren van mijn beroepspraktijk heb ik aan de weg getimmerd als ontwerper bij de Dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente Rotterdam, W.J. Cairns in Edinburgh en Rheims & Partner in Krefeld. Sinds 1995 ben ik werkzaam als zelfstandig Landschapsarchitect.   

Specialisme inpassing  

Dankzij een aantal opdrachten van de Stichting het Limburgse Erf mocht ik mij rond de eeuwwisseling (2000) verdiepen in het fenomeen 'erfbeplanting'. Inmiddels heb ik meer dan 1000 "erven" bezocht en is het maken van plannen voor de inpassing in het landschap van projekten in het buitengebied tot een specialisme uitgegroeid. Bij de inpassing staat de verbinding van het projektgebied met het omringende landschap centraal.

Inrichting

De structuur van het plangebied zelf is meestal al voor mijn komst onder de loep genomen in het kader van de voorgenomen ontwikkelingen. In veel gevallen is derhalve al duidelijk geworden welke aanpassingen van de inrichting tijdens of na de bouw moeten worden uitgevoerd. Daar waar dit nog niet helder is en/of hoge eisen aan de uitstraling van een terreininrichting worden gesteld (bv bij horeca, campings, vakantiewoningen en zorgboerderijen) is het aan te bevelen een inrichtingsplan  op te laten stellen. Met behulp van een inrichtingsplan wordt het budget beter benut en kunnen uitvoerende bedrijven beter en vooral scherper calculeren. 

Ontwikkeling

In gevallen waar de gewenste omvorming van een projektgebied complex is en de bestemmingsplannen of structuurplannen van de gemeente nog niet op de ontwikkeling anticiperen, lopen de initiatiefnemers vaak tegen muren van onbegrip op. Het is vaak lastig uit te leggen 'waar men heen wil en hoe dat er dan uit moet gaan zien'. In dit geval is het wenselijk dat een totaalplaatje, een ontwikkelingsvisie van de groene en de rode ontwikkeling in beeld wordt gebracht. Ik mocht in het verleden een aantal boeiende plannen voor landgoederen, bedrijfsverplaatsingen en gemengde ontwikkelingen opstellen. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^