GUIDO PAUMEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
06-51852937
guido@guidopaumen.com

Een inpassingsplan focust meestal op de vormgeving van de overgang van het projektgebied naar het omringende landschap. Soms wordt het inwendige van het plangebied over grotere afstand beleefd en schuift de aandacht naar inwendige groenstructuren. Aan de inpassing van een projektgebied in het landschap zijn in de regel cultuurhistorische, visueel-ruimtelijke en ecologische aspecten te onderscheiden. Als Landschapsrachitect benader ik deze aspecten integraal. 

Werkwijze

Het proces start met een voorberreidend onderzoek van de beschikbare informatie. Ik bestudeer de plannen en de uitgangssituatie aan de hand van luchtfoto's. Vervolgens bekijk ik historische topografische kaarten zodat ik begrijp en vooral aanvoel hoe het omringende landschap ontstaan is. Daarna check ik welke uitgangspunten in beleidskaders en nota's van de betreffende gemeente of provincie worden aangeleverd. Voorafgaand aan het veldgesprek rij ik rond en bestudeer ik hoe het plangebied vanuit de landschappelijke context wordt beleefd. Daarna maak ik graag een rondgang met de opdrachtgever in het projektgebied. Tijdens deze rondgang bekijk ik de uitgangssituatie en bespreek ik met de opdrachtgever welke beplantingselementen kunnen worden behouden, welke kunnen worden toegevoegd, hoe het hemelwater momenteel wordt geborgen enzovoorts. Na deze kennismaking en de rondgang kan het plan aan tafel worden besproken en worden uitgeschetst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^