GUIDO PAUMEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
06-51852937
guido@guidopaumen.com

Daar waar de gewenste omvorming van een projektgebied complex is en de bestemmingsplannen of structuurplannen van de gemeente nog niet op de ontwikkeling anticiperen, lopen de initiatiefnemers vaak tegen muren van onbegrip op. Het is vaak lastig uit te leggen waar men heen wil en hoe dat er dan uit moet gaan zien. In dit geval is het wenselijk dat een totaalplaatje, een ontwikkelingsvisie van de groene en de rode ontwikkeling in beeld wordt gebracht.  

alternatieven?

Een ontwikkelingsplan start met  een goede beschrijving van het plangebied en een schetsstudietje; door enkele alternatieven of varianten van de 'in woorden ontvangen omschrijving van de gewenste ontwikkeling' op schaal te verbeelden ontstaat 'stof voor discussie'. De discussie voert naar een aanscherping van de wensen. Vervolgens wordt 'de aangescherpte wensplaat' verbeeld en met informatie over de ligging van het plangebied, de achtergrond, de uitgangssituatie etc. gebundeld in een rapportage. Dit rapport kan vervolgens worden ingezet om de betrokken personen van de gemeente, provincie en andere instanties te raadplegen, informeren en enthousiasmeren.

niet weggegooid 

Nadat de betrokkenen een beslissing hebben genomen, dient de rapportage als basis voor de uitwerking van meer concrete plannen. Duidelijk is dat een deel van de rapportage altijd bruikbaar zal zijn voor de vervolgstappen; de ligging, de kenmerken van de situatie en de context zijn immers nog steeds het zelfde. Vaak kunnen de plannen op relatief eenvoudige wijze worden geactualiseerd.  

 

   

   

Grote Muys

 

Puthof

 

Kapelkeshof

 

  

       

Altweerterheide

 

Keysersbosch

 

Ingelshof

 

 

^