GUIDO PAUMEN LANDSCHAPSARCHITECTUUR
06-51852937
guido@guidopaumen.com

Uitwerking A, AA of AAA?

Kort na het gesprek en het veldbezoek werk ik een beplantingsplan (schaal 1:1000 /2000) met bijhorende plantlijst uit. Het plan en de plantlijst worden voorzien van begeleidende informatie. Een en ander wordt in een rapportje gebundeld en als Pdf aangeleverd. Ik maak daarbij gebruik van een standaardformat.

Veel of weinig toelichting? 

De omvang van de rapportage is af te stemmen op het traject wat moet worden doorlopen; wordt het plan benut bij een beoordeling van de welstand, is het een bijlage van de ruimtelijke onderbouwing bij een bestemmingsplanwijziging? Wordt het gebruikt voor een subsidie-aanvraag (maatlat) of? In sommige gevallen is een uitvoerige documentatie en toelichting van gemaakte keuzes noodzakelijk, in sommige gevallen kan goed worden volstaan met een kort en bondig toegelicht plan. 

Welk traject of doel?  

Meestal kan de begeleidende ambtenaar van de betreffende gemeente het beste aangeven welke mate van uitwerking de voorkeur heeft. Bij 'meer voorkomende" weinig discutabele plannen die goed passen in de landschappelijke context en aansluiten bij het beleid van een gemeente of provincie volstaat een beknopte rapportage. Bij 'minder passende of nogal forse' plannen die zeker wat discussie opleveren is een uitgebreide rapportage en toelichting wenselijk. Vooral bij minder frequent voorkomende, exotischere of erg forse plannen is het wenselijk om de situatie en de plannen uitvoerig te documenteren; hierdoor wordt zeker gesteld dat alle betrokkenen hetzelfde voor ogen hebben. Klik op de thumsb hieronder voor een indicatie van een beknopte, een uitgebreidere of uitvoerige rapportage van een plangebied. 

 

 

       

A Beknopt 

 

AA Uitgebreid

 

AAA Uitvoerig

 

 

 

 

 

 

 

 

^